Thay đổi vòng đời tên miền Việt Nam .VN theo quy định mới tại Thông tư 21/2021/TT-BTTTT

Hải Nam

Cập nhật Lần cuối 7 tháng trước

Ngày 08/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, chính thức có hiệu lực từ ngày 07/02/2022.


Theo đó vòng đời tên miền Quốc gia .VN có sự thay đổi, cụ thể như sau:


Vòng đời tên miền .VN cũ

Vòng đời tên miền .VN mới (được áp dụng từ 07/02/2022)

Điểm khác biệt so với vòng đời tên miền cũ:

- Sau ngày hết hạn tên miền bị tạm ngừng hoạt động.

- Sau ngày hết hạn tên miền, chủ thể có thêm 25 ngày để duy trì tên miền

- Bước sang ngày thứ 26 kể từ ngày hết hạn, tên miền được đưa vào trạng thái xử lý thu hồi, lúc này chủ thể không thể thực hiện gia hạn, tên miền được xóa ngẫu nhiên trong vòng 15 ngày.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 người đã thích bài viết này

Bạn vẫn cần trợ giúp? Nhắn tin cho Chúng tôi